Scouting: Nederlandse regeltjes

Door MaZeLe op woensdag 4 juli 2012 19:45 - Reacties (11)
Categorie: Scouting, Views: 3.739

Introductie

Ten eerste zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Marc en in het dagelijks leven volg ik de Pedagogische Academie voor BasisOnderwijs, ook wel PABO genoemd.

Na eerst 6 jaar VWO te hebben gedaan, besloot ik te gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg, Economie en Informatica. Helaas mislukte dit, waardoor ik mij focuste op de ALPO in Nijmegen, een combinatiestudie . Deze studie bestaat uit Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit en de PABO aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Echter bleken beide combinatiestudies voor mij te zwaar cq ik ben niet competent genoeg, waardoor ik door ben gegaan met de gewone PABO. Hier is helemaal niets mis mee, alleen heeft het niet het stukje wetenschappelijke verdieping. Maar goed, dat kun je natuurlijk zelf toevoegen ;) .

Waarom heb ik voor een studie in het onderwijs gekozen? Ten eerste omdat het leuk is kinderen basisinformatie bij te brengen waarvan je weet dat ze deze de rest van hun leven gaan gebruiken.

De tweede reden waarom ik koos voor een studie in het onderwijs, was mijn ervaring met scouting. Sinds ik negen ben zit ik bij waterscouting, inmiddels dus negen jaar. Begonnen als welp, vervolgens verkenners, wilde vaart, loodsen en inmiddels leiding. Diegene die denk dat scouting iets vrijblijvends is, die heeft het mis. Inmiddels heb ik al verschillende opleidingen en trainingen doorlopen voor scouting, omdat ook scouting aan steeds hogere eisen moet voldoen. Als beginnend leiding moet je bijvoorbeeld een start- en programmatraining volgen, waarbij je de do's en don'ts bij het draaien van programma op scouting aangeleerd krijgt. Dat stadium ben ik inmiddels voorbij, ik volg op dit moment een competentietraject tot leidinggevende. De opleidingen zijn leuk en leerzaam, maar nog leuker is het bijbrengen van vaardigheden bij kinderen. In één jaar tijd leren we de kinderen zeilen, roeien en wrikken, in maar 25 opkomsten (op het water) van gemiddeld 4 uurtjes. Het is super om te zien dat 2 jaar later in van de kinderen die bij jou de basis leerde, zijn CWO3 behaald waarmee hij door heel Nederland grotere kielboten mag huren. En daarom dus ook het onderwijs in: het bijbrengen van informatie bij kinderen is leuk, maar het zien van resultaten is nog veel leuker, hoe klein ook!

De werkelijke blog

Maar goed, waar ik de blog eigenlijk over wilde laten gaan. Vanavond staan we op de vooravond van het zomerkamp. Morgen varen wij met ons schip en de vletjes (speciale scoutingboten) in de richting van de Lithse Ham, waar wij 10 dagen gaan verblijven. Wat gaan we doen? Zeilen, roeien, wrikken, hiken, watergevechten enzovoorts, het hel le draaiboek ligt klaar.

Één van de dingen die we eigenlijk wilde gaan doen, was een bezoek aan de sluizen van Lith, ook wel de Prinses Maximasluis genoemd. Het is natuurlijk voor de jeugdleden een leuke ervaring, om een sluis waar je doorheen bent gevaren ook van dichtbij te mogen zien. Een aantal jaar geleden hebben we precies dezelfde sluis bezocht. Dit was geen probleem, we werden gastvrij ontvangen, rondleidingen werden gegeven en vragen werden netjes beantwoord.

Maar goed, dat is een aantal jaar geleden, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Toch maar de stoute schoenen aangetrokken en eerst is met Rijkswaterstaat gebeld. Deze gaven aan dat alleen de stuw bij Maurik bezocht kon worden, dat is toch immers ook in de buurt? Voor de mensen wiens Aardrijkskundige kennis is weggezakt: hemelsbreed is de afstand ongeveer 40 kilometer, onmogelijk om te bezoeken dus.

Vervolgens bedacht ik mij dat de sluit van Lith ook vast wel een telefoonnummer zou hebben. Laten we die maar eens proberen. Uit ervaringen wist ik dat Lith een heel streng team van sluiswachters heeft, die op elk scoutingschip wel wat aan te merken heeft, ook al is dat wettelijk gezien niet terecht. (Sowieso lijken mensen van Rijkswaterstaat een pertinente afkeer te hebben tegen waterscouts, maar dat terzijde).

Maar goed, toch maar opgebeld. Kortaf werd de telefoon opgenomen, ik had de sluiswachter van Lith aan telefoon. Ik vermeldde dat ik van een waterscouting was en dat wij binnenkort hun gebied zouden bezoeken. Of een bezoekje aan de sluis mogelijk was? Dat zou immers een unieke ervaring zijn voor de jeugdleden.

Mijn broek zakte af. Ik werd bijna uitgelachen om het feit dat ik die vraag durfte te stellen. Dat dat echt niet meer mogelijk was, en dan ook nog eens met kinderen? Nee, we moesten maar fijn achter het hek kijken als we wat wilde zien. Bovendien waren de regels veranderd bij Rijkswaterstaat, waardoor het sowieso niet meer mogelijk was. Het gesprek was klaar, en werd beëindigt.

Ik begon bij mezelf te denken: alweer beperkt door regels. Alweer vraagt u zich af? Ja alweer. Om twee scoutingvoorbeelden te noemen:
  • Tegenwoordig moet ons schip een rondvaartbootvergunning hebben voordat er met passagiers gevaren mag worden. Dit geldt niet voor varen met jeugdleden, maar wel met andere passagiers. Gevolg: het schip kan niet meer verhuurt worden, tenzij er voor een vaste ligplaats wordt gekozen.
  • Voor het varen van het schip is tegenwoordig een grootpleziervaartvaarbewijs nodig. De kosten vallen mee, maar een vereiste: er moet aangetoond kunnen worden dat een persoon 3 jaar vaarervaring heeft.
Waarom moet in Nederland alles volgens regels vastgesteld worden, en waarom kan hier nooit van afgeweken worden? In geval van scouting zou dat een heleboel meer vrijheid betekenen, wat niet direct een risico betekend voor overige vaart of de natuur. In geval van ons kamp zou dat betekenen dat we een leuk uitje zouden hebben naar een sluis, om de kinderen ook nog iets te leren. Wat zouden de risico's kunnen zijn? De kinderen luisteren naar ons en beseffen ook dat het speciaal is. Dat zouden ze nooit verstieren.

Bovendien: wij werken met kinderen, die ouders in vertrouwen aan je meegeven. Daar neem je toch sowieso geen risico's mee!?

Zoals gezegd heb ik deze blog geschreven aan de vooravond van ons zomerkamp. Wil je ons schip volgen? Kijk op http://www.marinetraffic....tails.aspx?MMSI=244710156